THE CATHOLIC CHURCH IN THE FACE OF THE EUROPEANIZATION OF POLISH POLICY OF EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION. THE CASE OF THE CAHVIO CONVENTION

  • Piotr Burgoński Cardinal Stefan Wyszyński University, Poland

Abstract

This article shall analyse the attitude of the Catholic Church towards the process of Europeanization of Polish policy of equality and non-discrimination. It shall be an analysis of a single case, i.e. the debate around Poland’s adoption of the CAHVIO Convention of the Council of Europe. These analyses shall seek the answer to the question of how the Catholic Church sees the process of Europeanization of equality and anti-discrimination policy in Poland. Whether it supports it or opposes it. What role does it want to play in this process? How is the Church and its attitude towards Europeanization perceived by other participants of the public debate and how does this affect the ability of the Church to control the process of Europeanization? The theoretical approach used in the research shall be the paradigm of the public sphere and Europeanization. Methods and techniques of discourse analysis shall be applied as well.

Keywords: Catholic Church, Poland, CAHVIO, Europeanization, equality, discrimination

References

Bartoś Tadeusz, Kościół kontra wolność, Newsweek, 7-13. January 2013, Warszawa.
Benhabib Seyla, Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas, in: Habermas and the Public Sphere, Calhoun Craig (ed.), MIT Press, Cambridge, MA, 1992.
Boniecki Adam, Konwencje i życie, Tygodnik Powszechny, 22. July 2012, Kraków.
Börzel Tanja A., Risse Thomas, When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic
Change, European Integration online Papers, Vol. 15, No. 4, 2000, http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-015a.htm (accessed 12.08.2014).
Bremer Thomas, The Catholic Church and its Role in Politics and Society, in: Croatia since Independence: War, Politics, Society, Foreign Relations, Sabrina P. Ramet, Konrad Clewing, Reneo Lukić (eds.), R. Oldenbourg Verlag, München, 2008.
Buras Piotr, Pomorska Karolina, Europeizacja – nowe podejście analityczne w studiach nad polityką zagraniczną, Stosunki Międzynarodowe, Vol. 38, No. 3/4, Warszawa, 2008
Burgoński Piotr, Europeizacja polskiej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej, Przegląd Europejski, Vol. 25, No. 2, Warszawa, 2012.
Buzogany Aron, Joining Europe, Not Sodom. LGBT Rights and the limits of Europeanization in Hungary and Romania, paper prepared for the 40th National Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS) Philadelphia,
Pennsylvania (20-23 November 2008), http://www.dhvspeyer.de/kropp/mitarbeiter/Mitarbeiter_Buzogany/BuzoganyEngl.htm (accessed 24.11.2014).
Carey James W., A Cultural Approach to Communication. Communication as a Culture, Routledge, New York, 2009.
Dt, Bartoś o reakcji Kościoła ws. konwencji KRE: Płeć jako zjawisko tylko biologiczne? Ignorancja, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,13082672,Bartos_o_reakcji_Kosciola_ws__konwencji_KRE___Plec.html (accessed 20.12.2014).
Eberts Mirella W., The Roman Catholic Church and Democracy in Poland, Europe-Asia Studies, Vol. 50, No. 5, Glasgow, 1998.
ES, Minister Gowin straszy ideologią feministyczną, Gazeta Wyborcza, 14-15. April 2012, Warszawa.
Fraser Nancy, Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy, Social Text, No. 25/26, New York, 1990.
Gancarczyk Marek, Pole minowe, Gość Niedzielny, 15. July 2012, Katowice.
Gowin Jarosław (conversation with Renata Grochal and Ewa Siedlecka), Gowin: chcę zatrzymać rewolucję”, Gazeta Wyborcza, 23 April 2012, p. 4, Warszawa; and Statement of the Forum of Polish Women of 13th September 2012, http://www.niedziela.pl/artykul/98442/nd/Apel-Polskiej-Federacji-Ruchow-Obrony
(accessed 28.07.2014).
Grochal Renata, Obrona kobiet kontra obrona płci i Gowina, Gazeta Wyborcza, 6-7. June 2012, Warszawa.
Habermas Jürgen, The Public Sphere, in: Contemporary Political Philosophy. An Anthology,
Goodin Robert E., Petit Philip (eds.), Blackwell Publishers, Oxford, 1997.
Habermas Jürgen, Wierzyć i wiedzieć, Znak, No. 9, Kraków, 2002.
Hehir J. Bryan, The Old Church and the New Europe: Charting the Changes, in: Religion in an Expanding Europe, Timothy A. Byrnes, Peter J. Katzenstein (eds.), CambridgeUniversity Press, New York, 2006.
Henzel Przemysław, Ważna decyzja Polski. To pokaże prawdziwą skalę gwałtów, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wazna-decyzja-polski-to-pokaze-prawdziwa-skalegwa,1,5362456,wiadomosc.html (20.12.2014).
Howell Kerry E., Europeanization, policy transfer, convergence and lesson-drawing: Case studies of UK and German financial services regulation, Journal of Banking Regulation, No. 4, Warwick, 2005.
Huseby Dag Ole, The Catholic Church and the Europeanization of Ant-Discrimination Protection – The Cases of Post-Communist Poland and Croatia, Western Balkans Security Observer, No. 14, Belgrade, 2009.
Jevtic Miroljub, Political Science and Religion, Politics and Religion, Vol. 1, No. 1, Belgrade, 2007.
Jurek Marek, Patriarchat contra matriarchat, Gość Niedzielny, 22. July 2012, Katowice.
KAI/drr, Abp Skworc o dyskryminacji kobiet, http://www.deon.pl/religia/kosciol-iswiat/z-zycia-kosciola/art,11139,abp-wiktor-skworc-o-dyskryminacji-kobiet.html (accessed 20.12.2014).
Kozłowska-Rajewicz Agnieszka (conversation with Cezary Michalski), KozłowskaRajewicz: Polscy biskupi niepotrzebnie atakują konwencję, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20121228/kozlowska-rajewicz-polscy-biskupi-niepotrzebnie-atakujakonwencje (accessed 20.12.2014).
Ksas/pm, To nie chrześcijaństwo pomniejszyło rolę kobiety, http://ekai.pl/wydarzenia/komentarze/x56881/to-nie-chrzescijanstwo-pomniejszylo-role-kobiety/ (accessed 20.12.2014).
Łoziński Bogumił, Niebezpieczna konwencja, Gość Niedzielny, 29. April 2012, Katowice.
Bogumił Łoziński, Sprzeczna z prawem, Gość Niedzielny, 30. September 2012, Katowice.
Makowski Jarosław, Jezus po stronie kobiet, Gazeta Wyborcza, 22-23. December 2012, Warszawa.
Mostowik Piotr, Nadregulacja, Tygodnik Powszechny, 21. January 2013, Kraków.
MP, Bp Polak: rząd w sprawie konwencji nie uwzględnił opinii Kościoła ani licznych organizacji społecznych, http://www.niedziela.pl/artykul/3464/Bp-Polak-rzad-w-sprawiekonwencji-nie (accessed 20.12.2014).
Nogal Agnieszka (conversation with Agata Puścikowska), Diabeł tkwi w szczegółach, Gość Niedzielny, 13. May 2012, Katowice.
Philpott Daniel, Shah Timothy S., Faith, Freedom, and Federation: the Role of Religious Ideas and Institutions in European Political Convergence, in: Religion in an Expanding Europe, Timothy A. Byrnes, Peter J. Katzenstein (eds.), Cambridge University Press, New York, 2006.
Pmaj, Ruch Palikota apeluje o odwołanie Gowina, http://www.rp.pl/artykul/859010. html (accessed 20.12.2014).
Radzik Zuzanna, Kiedy usłyszysz wołanie o pomoc, Tygodnik Powszechny, 7. January 2013, Kraków.
Radzik Zuzanna, Prawo musi kosztować, Tygodnik Powszechny, 21. January 2013, Kraków.
Ramet Sabrina P., Thy Will Be Done: the Catholic Church and Politics in Poland Since 1989, in: Religion in an Expanding Europe, Timothy A. Byrnes, Peter J. Katzenstein (eds.), Cambridge University Press, New York, 2006.
Schimmelfennig Frank, Sedelmeier Ulrich, Introduction: Conceptualizing the Europeanization of Central and Eastern Europe, in: The Europeanization of Central and Eastern Europe, Frank Schimmelfennig, Ulrich Sedelmeier (eds.), Cornell University Press, New York, 2005.
Semka Piotr, Feministyczna taktyka salami, Gość Niedzielny, 6. January 2013, Katowice.
Senyszyn Joanna, Przegrana Episkopatu, http://senyszyn.blog.onet.pl/ (accessed 21.12.2014).
Sia, „A co pan, panie biskupie, zrobił dla kobiet?”. Prof. Bartoś do abp. Hosera, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,12680355,_A_co_pan__panie_biskupie__zrobil_dla_kobiet____Prof_.html (accessed 20.12.2014).
Statement of the Forum of Polish Women of 13th September 2012, http://www.niedziela.pl/artykul/98442/nd/Apel-Polskiej-Federacji-Ruchow-Obrony (accessed 05.03.2014); and Statement of the Presidium of the Polish Episcopal Conference of 9th July 2012, http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=201279_0 (accessed 06.03.2014).
Statement of the Government Plenipotentiary for Equal Treatment in relation with the statements of the representatives of the Ministry of Justice, http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/oswiadczenie-pelnomocniczki-rzadu-ds-rownego-traktowania-wzwiazku-z-wypowiedziami (accessed 21.12.2014).
Statement of Polish Federation of Pro-Life Movements, Niedziela, 25. July 2012, Częstochowa.
Statement of the Presidium of the Polish Episcopal Conference of 9th July 2012, http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=201279_0, (accessed 09.03.2014).
Statement of the Social Council in the presence of the Bishop of Płock concerning the convention of the Council of Europe on the violence against women Dignity and Safety of 30th August 2012, http://www.diecezjaplocka.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=225&id_news=1181, (accessed 02.03.2014).
Szymański Antoni, O co chodzi w Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet, Niedziela, 1. August 2012, Częstochowa.
Wodak Ruth, Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, in: Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski (eds.), Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2011.
Published
2016-12-27
Section
TOPIC OF THIS ISSUE