THE IMPACT OF IMMIGRATION CRISIS ON EUROPE’S CULTURAL CONDITION: WHY ARE THE POLES ‘APPREHENSIVE’ ABOUT MUSLIMS?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54561/prj1402313s

Keywords:

immigration, the cultural condition of Europe, cultural identity, Polish policy on migration, Central and Eastern European Countries

Abstract

The 2015 immigration crisis revealed the weak cultural condition Europe finds itself in, given the adoption by a majority of states of a model for development that deliberately severs ties with common civilisational roots. However, while Poles do not really nurture prejudices against either Islam or immigrants, a decided majority of them (and even Poland’s political elites, notwithstanding all that divides them) voiced their unwillingness to accept new (mainly Muslim) arrivals, in the context of a solution to the above crisis the EU was intending to impose. A change of policy was thus forced upon the Union by Poland and other CEECs, given the latter’s strong guiding conviction that pursuit of a multicultural ideology leads to a weakening – rather than any improvement – in the condition of culture in Europe, and hence to a sapping of the continent’s power in the international relations sphere. As the crisis has made clear, the EU will probably have to start taking more account of preferences in this part of Europe, i.a. as it strives to shape its cultural identity. This means opportunities for the political science of religion to research the likelihood of a return to the Christian component of European identity, as well as the role this might play in improving the cultural condition of this part of the world.

References

Bieńkowska: W UE widzą, że Polska to kraj wykluczający, faszyzujący. Niektórzy boją się tu przyjeżdżać, Gazeta Wyborcza, 6.08.2020, https://wyborcza.pl/7,82983,26189538,bienkowska-w-ue-widza-ze-polska-to-kraj-wykluczajacy-faszyzujacy.html (accessed 13.08.2020).

Brague Rémi, Europe, la voie romaine, Gallimard, Paris 1999.

Buchowski Michal, Chlewińska Katarzyna, „Poland”, in: Addressing tolerance and diversity discourses in Europe. A comparative overview of 16 European Countries, Zapata-Borrero Ricard, Triandafyllidou Anna (eds.), University Pompeu Fabra, Barcelona, 2012.

Casells Manuel, The Construction of European Identity. Statement prepared for the European Presidency of the European Union, https://www.chet.org.za/files/CASTELLS 2004 European Identity.pdf

Chin Rita, The Crisis of Multiculturalism in Europe. A History, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2017.

Ciechański Jerzy, Kryzys imigracyjny Unii Europejskiej: odrzucenie ideologii multikulturalizmu?, an unpublished article in the author’s collection.

Ciobanu Claudia, New Polish migration policy seen enshrinking xenophobia, https://balkaninsight.com/2019/08/13/new-polish-migration-policy-seen-enshrining-xenophobia/ (accessed 13.08.2020).

Delsol Chantal, “Populism” jako protest wobec nadmiernego uniwersalizmu i obrona zakorzenienia, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, No. 21, 2017.

"Die Welt": Polska tworzy antyliberalną alternatywę dla społeczeństwa otwartego, 24.07.2020, https://wiadomosci.wp.pl/die-welt-polska-tworzy-antyliberalna-alternatywe-dla-spoleczenstwa-otwartego-6535509524809857a Die Welt (accessed 24.07.2020).

Engels David, Ongoing lessons from the Battle of Warsaw. After the Miracle at the Vistula, a Miracle at the Oder?, The Critic, 14.08.2020, https://thecritic.co.uk/ongoing-lessons-from-the-battle-of-warsaw/ (accessed 3.09.2020).

Eurostat Newsrelease, No. 166/2018, 25.10.2020, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5-a8075f639167 (accessed 13.08.2020).

Eyre Makana, Goillandeau Martin, Poland’s two-faced immigration strategy, https://www.politico.eu/article/poland-two-faced-immigration-strategy-ukraine-migrants/

Gąsiorowski Mateusz, Polak kocha Unię dla pieniędzy? „Popełniony został poważny błąd”, https://businessinsider.com.pl/finanse/fundusze/poparcie-dla-ue-w-polsce-fundusze-unijne-podstawa/14xh185 (accessed 15.08.2020).

Gierycz Michał, „Chrześcijaństwo – zapomniany warunek pojednania i integracji w Europie. Perspektywa politologiczna”, in: Oblicza pojednania. Faces of Reconciliation, Kulska J. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2016.

Gierycz Michał, Polska debata o imigracji w perspektywie politologii religii, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, No. 20, 2016.

Gierycz Michał, Polski model liberalnej demokracji?, Plus Minus, 18.07.2019.

Greven Thomas, The Rise of Right-wing Populism in Europe and the United States, May 2016, https://www.fesdc.org/fileadmin/user_upload/publications/RightwingPopulism.pdf (accessed 3.09.2020).

Grosse Tomasz Grzegorz, Hetnarowicz Joanna, Solidarność – zapomniana wartość Unii. Kryzys uchodźczy (migracyjny) a podziały miedzy państwami członkowskimi, w: Wojtaszczyk Konstanty A., Szymańska Jolanta (eds.), Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa, 2017.

Hroch Miroslav, The nation as a cradle of nationalism and patriotism, Nations and Nationalism, Vol. 26, No. 1, 2020.

Islamophobia in Europe: Why won't Poland take in any Muslims?, https://www.bing.com/videos/search?q=Multiculturalism+debate+in+Poland&docid=608035565170590378&mid=0722A28A93E13BD1A67C0722A28A93E13BD1A67C&view=detail&FORM=VIRE (accessed 12.08.2020).

Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie, 16.06.1983, http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/539 (accessed: 5.08.2020)

Jaroszyńska Małgorzata, Bezpieczeństwo kulturowe Europy w XXI wieku, Wojskowa Akademia Techniczne, Warszawa, 2016.

Jest porozumienie unijnych przywódców w sprawie migracji. Morawiecki: to bardzo dobry kompromis, Dziennik.pl, 29.06.2018, https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/577131,tusk-liderzy-ue-porozumieli-sie-na-unijnym-szczycie-ws-migracji.html (accessed: 16.08.2020)

Kaczmarek Kamil M., „Głos biskupów w polskiej debacie o przyjmowaniu uchodźców”, in: Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, Borowik Irena, Grotowska Stella, Stawiński Piotr (eds.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2018.

Kaczyński Jarosław – his intervention in the Sejm on 16.09.2015, https://www.youtube.(com/watch?v=fYcVL_CLxRU (accessed: 14.08.2020).

Kowal Paweł, Liberalne państwo przegrywa z ludzką naturą, Plus Minus, 22.10.2017, https://www.rp.pl/Weekend/310199834-Liberalne-panstwo-przegrywa-z-ludzka-natura.html (accessed: 5.08.2020).

Kuźniar Roman, Kryzys czy kres, Rzeczpospolita, 04.04.2018 http://www.rp.pl/Publicystyka/304049934-Kuzniar-Kryzys-czy-kres.html (accessed 18.08.2020).

Kuźniar Roman, Przyjmujmy uchodźców, ale z głową, 19.09.2015, https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,18849653,przyjmujmy-uchodzcow-ale-z-glowa.html (accessed: 18.08.2020).

Łotocki Łukasz, Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2019.

Mazurkiewicz Piotr, Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa w kontekście procesów integracji, Studium Generale Europa, Warszawa, 2001.

Mazurkiewicz Piotr, Where does the moral graundwork come from in today’s society?, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, No. 21, 2017.

„Muliticulturalism”, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/ (accessed: 12.08.2020).

Muzułmanie: nie będziemy reagować na protest, https://warszawa.naszemiasto.pl/muzulmanie-nie-bedziemy-reagowac-na-protest/ar/c1-2978414 (accessed: 13.08.2020)

O uchodźcach w przededniu unijnego szczytu poświęconego kryzysowi imigracyjnemu. Komunikat z badań CBOS nr 133/2015, Warszawa, październik 2015, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_133_15.PDF (accessed: 14.08.2020)

Perrone Arragon, John Paul II’s Role in the Collapse of Poland’s Communist Regime: Examining a Religious Leader’s Role in the International Relations, Honor Scholar Teses. 2004, Spring 2012, https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1244&context=srhonors_theses (accessed: 5.08.2020).

Pew Research Center, Religious belief and national belonging in Central and Eastern Europe, https://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/ (accessed: 15.08.2020).

Postęp? Prezes PiS: Trzeba zapytać, co miałby oznaczać; dziś oznacza rozbicie tradycyjnych struktur z rodziną na czele i tradycyjnych wartości, 19.07.2020; https://wpolityce.pl/polityka/509996-postep-prezes-pis-trzeba-zapytac-co-mialby-oznaczac (accessed:18.08.2020)

Potyrała Anna, „‘Za, a nawet przeciw’ – stanowisko Rady Ministrów RP wobec systemu relokacji i przesiedleń”, in: Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, Adamczyk Anita, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak (eds.), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2017.

Pousheter Jacob, European opinions of the refugee crisis in 5 charts, 16.09.2016, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/ (accessed: 13.08.2020).

Raport o religijności i przynależności narodowej w Europie środkowo-wschodniej, eKAI, 15.05.2017, https://ekai.pl/konferencja-o-religijnosci-w-europie-srodkowo-wschodniej/ (accessed: 15.08.2020)

Richards Anna, Who teches Poles and what does Poland teach us? Western lessons to be learn from the Polish presidential election, The Critic, 20.07.2020, https://thecritic.co.uk/who-teaches-poles-and-what-does-poland-teach-us/ (accessed: 3.09.2020).

Shore Cris, Building Europe. The Cultural Politics of European Integration, Routledge, London-New York 2000.

Solarz Anna M., Ochrona praw uchodźców i migrantów we współpracy Stolicy Apostolskiej z Urzędem Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, No. 1-2, 2005.

Sowiński Sławomir, Zenderowski Radosław, Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków, 2003.

Stosunek Polaków i Czechów do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań, CBOS, No. 87, 2018, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_087_18.PDF (accessed: 13.08.2020).

Thaa Winfried, „Kryzys postnacjonalizmu: przypadek Niemiec”, in: Religia-tożsamość-Europa, Mazurkiewicz Piotr, Sowiński Sławomir (eds.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 2005.

The Multiculturalism Policy Index, https://www.queensu.ca/mcp/about (accessed: 13.08.2020)

Treaty of Lisbon, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT (accessed: 16.08.2020).

Tusk Donald, Szczerze, Wydawnictwo Agora, Warszawa, 2019.

Weber Hannes, „Does immigration contribute to the formation of a European identity? A multilevel analysis in Western Europe”, in: European Identity Revisited. New approach and recent empirical evidence, Kaina Viktoria, Karolewski Ireneusz Pawel, Kuhn Sebastian (eds.), Routledge, New York & London, 2016.

Weiler J. H. H., Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, Wydawnictwo W drodze, Poznań, 2003.

Włoch Renata, Islam in Poland. Between Ethnicity and Universal Umma, International Journal of Sociology, Vol. 39, No. 3, 2009.

Wojtaszczyk Konstanty A., Szymańska Janina (eds.), Uchodźcy w Europie Uwarunkowania, istota, następstwa, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2017.

Zespół ds. Migracji, Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Warszawa 2011.

Zespół ds. Migracji, Polityka migracyjna Polski. Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r., https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf (accessed: 14.08.2020).

Zuchowicz Katarzyna, Polska przyjęła już ponad 80 tysięcy Czeczenów i wciąż przyjmuje następnych. Czy komuś to przeszkadza?, 21.09.2015, https://natemat.pl/155107,polska-przyjela-juz-blisko-90-tysiecy-uchodzcow-z-czeczenii-dzis-zostala-ich-tylko-garstka-bo-nie-chcieli-u-nas-zostac (accessed: 15.09.2020)

Downloads

Published

2022-12-03

How to Cite

Solarz, A. M. (2022). THE IMPACT OF IMMIGRATION CRISIS ON EUROPE’S CULTURAL CONDITION: WHY ARE THE POLES ‘APPREHENSIVE’ ABOUT MUSLIMS?. Politics and Religion Journal, 14(2), 313–335. https://doi.org/10.54561/prj1402313s