LIFE ISSUES MATTER: CATHOLIC CHURCH AND THE DISPUTE ON THE PRIMARY MORALITY POLICY IN POLAND

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54561/prj1402283g

Keywords:

morality policy, Catholic Church, abortion, euthanasia, in vitro, Poland

Abstract

In recent decades regulation of issues like abortion, euthanasia, same-sex unions, etc, has become in Poland an area of highly emotional political conflicts, deeply dividing democratic society. At the same time, despite significant internal tensions, against the background of most other European countries Poland is an example of a country consistently upholding human life and family based on monogamous marriage. The main aim of the text is a discussion of the role of the Catholic Church in the dynamics of the discourse on primary morality policy in Poland on the example of the debate over the legalization of euthanasia and the debate over the legalization of in vitro procedures.

References

“Umieranie w cieniu eutanazji”, an interview with dr. hab. J. Hartman, Gazeta Wyborcza, 27.02.2007, https://wyborcza.pl/1,76842,3944489.html?disableRedirects=true, (accessed 11.09.2020).

“Upomnieć czy potępić? Z Haliną Bortnowską, Robertem Plichem OP, Marianem Tischnerem i Zbigniewem Zalewskim rozmawiają Krystyna Strączek i Michał Bardel,” Znak, No. 635, 2008, https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6352008z-halina-bortnowska-robertem-plichem-op-marianem-tischnerem-i-zbigniewem-zalewskim-rozmawiaja-krystyna-straczek-i-michal-bardelupomniec-czy-potepic/, (accessed 11.09.2020).

Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w związku z rozpoczęciem prac nad projektem ustawy o medycznym wspomaganiu prokreacji (in vitro), Warszawa, 31 March 2015, https://episkopat.pl/apel-prezydium-konferencji-episkopatu-polski-w-zwiazku-z-rozpoczeciem-prac-nad-projektem-ustawy-o-medycznym-wspomaganiu-prokreacji-in-vitro/, (accessed 11.09.2020).

B. Rogowska, B. Wciórka, “Religijność i stosunek do Kościoła katolickiego”, in: Polska. Europa. Świat. Opinia publiczna w okresie integracji, Michal Strzeszewski, Krzysztof Zagórski (eds.), Scholar, Warszawa, 2005.

Boeckenfoerde Ernst Wolfang, Wolność – państwo – Kościół, Znak, Kraków, 1994.

CBOS, Opinie o dopuszczalności aborcji, Opinion Poll Report No. 51, 2016, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_051_16.PDF, (accessed 11.09.2020).

CBOS, Opinie o dopuszczalności stosowania zapłodnienia in vitro, Opinion Poll Report 95, 2015.

CBOS, Opinie o dopuszczalności stosowania zapłodnienia in vitro, Opinion Poll Report No. 95, 2015.

CBOS, Opinie o eutanazji czyli pomocy w umieraniu, komunikat z badań – czerwiec, 2007, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_093_07.PDF, (accessed 11.09.2020).

CBOS, Opinie o eutanazji czyli pomocy w umieraniu, Opinion Poll Report, June 2007, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_093_07.PDF, (accessed 11.09.2020).

CBOS, Opinie o prawnej dopuszczalności i regulacji aborcji, Opinion Poll Report No. 102, 2011, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_102_11.PDF, (accessed 11.09.2020).

CBOS, Stosunek Polaków do związków homoseksualnych, Opinion Poll Report No. 90, 2019, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_090_19.PDF, (accessed 11.09.2020).

CBOS, Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja, Opinion Poll Report, No. 3, 2013, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_003_13.PDF, (accessed 11.09.2020).

Doctrinal Note on Some Questions Regarding The Participation Of Catholics In Political Life, Congregation for the Doctrine of the Faith, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_en.html, (accessed 11.09.2020).

Eckstein Harry, “Case Study and Theory in Political Science,” in: Regarding Politics. Essays on Political Theory, Stability, and Change, University of California Press, 1991.

Fenigsen Ryszard, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, W drodze, Poznań, 2002.

Filipowicz Artur, Biopsychiczne dylematy stosowania technik ‘in vitro’, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, No. 1, 2008.

Flyvbjerg Bent, Five Misunderstandings About Case-Study Research, Qualitative Inquiry, Vol. 12, No. 2, 2006.

Gądecki Stanisław, List Przewodniczącego KEP do Prezydenta RP, Warszawa, 17 July 2015, https://episkopat.pl/list-przewodniczacego-kep-do-prezydenta-rp-2/, (accessed 11.09.2020).

Gierycz Michal, “Liberalizm i konserwatyzm a misja Kościoła”, Pastores, Vol. 2, No. 75, 2017.

Gierycz Michal, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2017.

Gierycz Michal, Overcoming Reductionism. On „In-depth” Systems Analysis in the Political Science of Religion, Chrześcijaństwo – Świat – Polityka, No. 23, 2019.

Głos Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w kontekście przygotowywanej ustawy o leczeniu niepłodności, Warszawa, 4 March 2015, https://episkopat.pl/glos-prezydium-konferencji-episkopatu-polski-w-kontekscie-przygotowywanej-ustawy-o-leczeniu-nieplodnosci-2/, (accessed 11.09.2020).

Gowin: proponuję PO dwa projekty ustawy o in vitro, https://ekai.pl/gowin-proponuje-po-dwa-projekty-ustawy-o-in-vitro/, (accessed 11.09.2020).

Hartman Jan, Prolegomena do debaty nad legalizacją eutanazji, http://iphils.uj.edu.pl/~j.hartman/pu.php?c=bioetyka&p=eutanazja, (accessed 11.09.2020).

Himmelfarb Gertrude, One Nation, Two Cultures: A Searching Examination of American Society in the Aftermath of Our Cultural Revolution, Random House, New York, Toronto 2001.

https://dziennikzachodni.pl/janusz-switaj-zostal-magistrem-psychologii-a-zadal-eutanazji-spelnilem-swoje-marzenie-mowi-uratowala-go-anna-dymna/ar/c1-14207999, (accessed 11.09.2020).

https://episkopat.pl/komunikat-prezydium-kep-po-ogloszeniu-wynikow-glosowania-w-senacie-ws-ustawy-dotyczacej-procedury-in-vitro/, (accessed 11.09.2020).

https://episkopat.pl/komunikat-prezydium-konferencji-episkopatu-polski-po-podpisaniu-przez-prezydenta-rp-ustawy-dotyczacej-procedury-in-vitro/, (accessed 11.09.2020).

https://episkopat.pl/komunikat-zespolu-ekspertow-ds-bioetycznych-konferencji-episkopatu-polski-w-sprawie-manipulacji-informacjami-naukowymi-dotyczacymi-procedury-in-vitro/, (accessed 11.09.2020).

https://lelum.pl/anna-dymna-161119-janusz-switaj/, (accessed 11.09.2020).

https://mimowszystko.org/o-nas/, (accessed 11.09.2020).

https://natemat.pl/275801,kto-to-janusz-switaj-walczyl-o-eutanazje-teraz-obronil-prace-magisterska, (accessed 11.09.2020).

https://switajpsychologia.pl/#about-section, (accessed 11.09.2020).

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2007/12/19/tusk-mieknie-w-sprawie-in-vitro/, (accessed 11.09.2020).

https://tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/chcial-eutanazji-teraz-janusz-switaj-zaczyna-studia,361672.html?h=1f3f, (accessed 11.09.2020).

https://wisla.naszemiasto.pl/32-letni-janusz-switaj-napisal-do-prezydenta-z-prosba-o/ar/c1-6602399, (accessed 11.09.2020).

https://wisla.naszemiasto.pl/32-letni-janusz-switaj-napisal-do-prezydenta-z-prosba-o/ar/c1-6602399, (accessed 11.09.2020).

https://wisla.naszemiasto.pl/32-letni-janusz-switaj-napisal-do-prezydenta-z-prosba-o/ar/c1-6602399, (accessed 11.09.2020).

https://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/premier;in;vitro;refundowane;w;ramach;programu;zdrowotnego,203,0,1182923.html, (accessed 11.09.2020).

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ustawa-o-in-vitro-groza-nam-kary-za-brak,243,0,1819123.html, (accessed 11.09.2020).

https://www.mp.pl/pacjent/ciaza/aktualnosci/82848,arlukowicz-refundacja-in-vitro-od-1-lipca-2013, (accessed 11.09.2020).

https://www.newsweek.pl/polska/eutanazja-w-polsce-czyli-blaganie-o-smierc/8wkrw7f, (accessed 11.09.2020).

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/odpowiedz-prezydenta-rp-na-list-abp-gadeckiego, (accessed 11.09.2020).

https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-kidawa-blonska-rzadowy-projekt-in-vitro-mrozenie-zarodkow-i-,nId,1661145, (accessed 11.09.2020).

Instruction Dignitas Personae on Certain Bioethical Questions, Congregation for the Doctrine of the Faith, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_en.html, (accessed 11.09.2020).

John Paul II, Encyclical Letter Centesimus Annus, No. 11, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html, (accessed 11.09.2020).

Karłowicz Dariusz, Teby – Smoleńsk – Warszawa, Teologia polityczna, Warszawa, 2020.

Karłowicz Dariusz, Teby – Smoleńsk – Warszawa, Teologia polityczna, Warszawa, 2020.

Knill Christop, The study of morality policy: analytical implications from a public policy perspective, Journal of European Public Policy, Vol. 20, No. 3, 2013.

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy dotyczącej procedury „in vitro”, Warsaw, 22 July 2015, see:

Komunikat z 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Jasna Góra, 26 November 2009, item 3, https://episkopat.pl/komunikat-z-350-zebrania-plenarnego-kep/, (accessed 11.09.2020).

Komunikat z 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Olsztyn, 20 June 2010, item 5, https://episkopat.pl/komunikat-z-352-zebrania-plenarnego-konferencji-episkopatu-polski/, (accessed 11.09.2020).

Komunikat Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie manipulacji informacjami naukowymi dotyczącymi procedury in vitro, 24 June 2013,

Kozub-Karkut Magdalena, Religia w dyskursie polityki – polski spór o aborcję, Annales Uiversitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XXIV, No. 2, 2017.

Ławniczak Kamil, “Process tracing. Śledzenie mechanizmów przyczynowych,” in: Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, Lawniczak Kamil (ed.), WDiNP, Warszawa, 2013.

List Rady ds. Rodziny do parlamentarzystów na temat in vitro, https://info.wiara.pl/doc/171775.List-Rady-ds-Rodziny-do-parlamentarzystow-na-temat-in-vitro, (accessed 11.09.2020).

Mazurczak Tadeusz, Medyczne i genetyczne aspekty zapłodnienia ‘in vitro’, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, No. 1, 2008.

Mazurkiewicz Piotr, Niepolityczna polityczność Kościoła, Chrześcijaństwo – Świat – Polityka, Vol. 14, No. 2, 2012.

Meier Kenneth J., Drug, Sex, Rock and Roll. The theory of morality politics, Policy Studies Journal, Vol. 27, No. 4, 1999.

Mooney Christopher, “The Public Clash of Private Values”, in: The Public Clash of Private Values. The Politics of Morality Policy, Christopher Mooney (ed.), Chatman House Publishers, New York, London 2001.

Oświadczenie Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w porozumieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, 22 December 2008, https://info.wiara.pl/doc/181558.Eksperci-KEP-Calkowicie-zakazac-lub-maksymalnie-ograniczyc, (accessed 11.09.2020).

Polish Episcopate, Otoczmy troską życie człowieka. List na Niedzielę Świętej Rodziny, 28 December 2008, https://episkopat.pl/otoczmy-troska-zycie-czlowieka/, (accessed 11.09.2020).

Program – Leczenie Bezpłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego, Warszawa, 2013, https://www.premier.gov.pl/files/programme_leczenie_nieplodnosci_metoda_zaplodnienia_pozaustrojowego_na_lata_2013_2016.pdf, (accessed 11.09.2020).

Reilly Robert, Making Gay Okay. How Rationalizing Homosexual Behaviour is Changing Everything, Ignatius Press, San Francisco 2014.

Safjan Marek Safjan, Prawo, wartości i demokracja, Chrześcijaństwo – Świat – Polityka, Vol. 5, No. 1, 2008.

Studlar Donley T., Alessandro Cagossi, Robert Duval, Is morality different? Institutional explanations for postwar Western Europe, Journal of European Public Policy, Vol. 20, No. 3, 2013.

Świadkowie Ewangelii Życia, List na Niedzielę Świętej Rodziny, 28 December 2003, https://episkopat.pl/swiadkowie-ewangelii-zycia/, (accessed 11.09.2020).

Szczuka Kazimiera, Milczenie owieczek, WAB, Warszawa, 2004.

Szostek Andrej, Etyczne aspekty ‘in vitro’, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, No. 1, 2008.

Tusk: in vitro warte wsparcia, 27 November 2007, https://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/tusk;in;vitro;warte;wsparcia,131,0,297091.html, (accessed 11.09.2020).

V. Ozimkowski, Przez 26 lat patrzeć, jak twoje dziecko umiera,

Zięba OP Macieja, “Kościół wobec liberalnej demokracji”, in: Chrześcijaństwo. Demokracja. Kapitalizm, M. Novak, A. Rauscher SJ, M. Zięba OP (eds.), W drodze, Poznań, 1993.

Downloads

Published

2022-12-03

How to Cite

Gierycz, M. (2022). LIFE ISSUES MATTER: CATHOLIC CHURCH AND THE DISPUTE ON THE PRIMARY MORALITY POLICY IN POLAND. Politics and Religion Journal, 14(2), 283–311. https://doi.org/10.54561/prj1402283g