FROM AN INTELLECTUAL MOVEMENT TO POLITICAL PARTIES: THE TRANSFORMATION OF TURKISH ISLAMIST GROUPS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54561/prj1402415c

Keywords:

independence, islamism, Justice and Development Party, modernization, National Outlook Movement, Necmettin Erbakan, Westernism

Abstract

Islamism was one of a number of political ideas that had emerged in the Ottoman Empire in the 19th century. This study aims to outline the ideas of the Islamist movement in the Ottoman era and to put forward the agreements or differences of opinion vis-a-vis the Islamist movement during the Republican era with respect to their perspectives on the state and modernisation. The main argument of this study is that, contrary to what the current literature claims, the organisation of the Justice and Development Party did not mark a third-generation, rather, changing their discourses, the Islamists in the Republican era continued their political activities within the body of the Felicity Party of the National Outlook movement. The Republican era generation of Islamists will be examined in the axis of the National Outlook Movement. The work plan will be as follows with consideration to the short scope of the study: First, the political ideas of the Ottoman Empire in the 19th century will be introduced. The main aims of political movements in this century will be described and the differences between them will be identified. After these observations, a detailed examination of the Islamist movement will follow and the ideas of the National Outlook Movement, which is the main subject of the study and the Republican era generation, will be analysed separately. The study will be carried out using the interpretivism method within the scope of the politology of religion.

References

Akşin Sina, Siyasal Tarih (1995-2003) Türkiye Tarihi 5 Bugünkü Türkiye 1980-2003, Cem Yayınevi, İstanbul,2014.

Alam Anwar, Islam and Post-Modernism: Locating the Rise of Islamism in Turkey, Journal of Islamic Studies, Vol. 20, No. 3, 2009.

Arabacı Fazlı, Osmanlı Modernleşmesinde Yeni Osmanlılar’ın Din ve Siyaset Anlayışları, Dini Araştırmalar, Vol. 2, No. 5, 1999.

Baykal Ömer, and Çaha Ömer, Politik Aktör Olarak Necmettin Erbakan’ın Türk Siyasetindeki Yeri, Akademik Hassasiyetler, Vol. 4, No. 8, 2017.

Bezci Bünyamin and Miş Nebi, İslamcılığın Dönüşümünü Tartışmak: İslamcılığın Dört Hali ve Muhafazakârlaşmak, Bilgi, No. 24, 2012.

Bilgin Hasret Dikici, Foreign Policy Orientation of Turkey’s Pro‐Islamist Parties: A Comparative Study of the AKP and Refah, Turkish Studies, Vol. 9, No. 3, 2008.

Birand M. Ali, and Yıldız Reyhan, Son Darbe: 28 Şubat, Doğan Kitap, İstanbul, 2012.

Black Antony, "Islamism", in: The History of Islamic Political Thought, Routledge, New York, 2001.

Bora Tanıl, Cereyanlar Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, Kerem Ünüvar (eds.), 5th ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2017.

Bulaç Ali, "İslamın Üç Siyaset Tarzı Veya İslamcıların Üç Nesli", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Çaha Ömer, and Baykal Ömer, Milli Görüş Hareketinin Kuruluşu: Türk Siyasetinde Milli Nizam Partisi Deneyimi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 19, No. 3, 2017.

Çakır Ruşen, İslamcıların Batıcılaşma Süreci, Birikim, No. 128, 1999, http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/5096/islamcilarin-baticilasma-sureci#.XLxFIpMzbOR, (accessed 09.06.2019).

Çalmuk Fehmi, "Necmettin Erbakan", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Çetinsaya Gökhan, "İslamcılıktaki Milliyetçilik", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed. , İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Çiğdem Ahmet, "İslamcılık ve Türkiye Üzerine Bazı Notlar", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Dai Hsan D., Transformation of Islamic Political Identity in Turkey: Rethinking the West and Westernization, Turkish Studies, Vol. 6, No. 1, 2005.

Dalacoura Katerina, Islamic Civilization as an Aspect of Secularization in Turkish Islamic Thought, Historical Social Research, Vol. 44, No. 3, 2019.

Demiralp Seda, The Rise of Islamic Capital and the Decline of Islamic Radicalism in Turkey, Comparative Politics, Vol. 41, No. 3, 2011.

Emre, Akif. ‘Amerika"ya Niçin Gidilir?’ Yeni Şafak. 02.11.1999. https://www.yenisafak.com/yazarlar/akifemre/amerikaya-nicin-gidilir-44618, (accessed 09.06.2019).

‘Erbakan’a Kongre Şoku’. Hürriyet, 15.05.2000. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/erbakana-kongre-soku-39154350, (accessed 22.09.2019).

Ertürk, Ali Ekber. ‘Saadet Partisi’nde Genel Başkan Değişiyor’. Sözcü, 25.10.2016. https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/saadet-partisinde-genel-baskan-degisiyor-1467910/, (accessed 26.09.2019).

Gencer Bedri, "Çağdaş Türkiye’de İslam Düşüncesi", in: Doğu’dan Bati’ya Düşünceni̇n Serüveni̇, Selim Eren and Ali Öztürk (eds.), İnsan Yayınları, İstanbul, 2015.

Goldie Mark, "Ideology", in: Political Innovation and Conceptual Change, Terence Ball, James Farr, and Russell L. Hanson (eds.), Cambridge University Press, New York, 1995.

‘Gömlek Kavgası’. Milliyet. 22.05.2003. http://www.milliyet.com.tr/2003/05/22/siyaset/asiy.html, (accessed 24.09.2019).

Grigoriadis Ioannis N, Islam and Democratization in Turkey: Secularism and Trust in a Divided Society, Democratization, Vol. 16, No. 6, 2009.

Gülalp Haldun, Kimlikler Siyaseti Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri, Metis Yayınları, İstanbul, 2003.

Gürel Burak, "İslamcılık", in: Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler, Gökhan Atılgan and E. Atilla Aytekin (eds.), Yordam Kitap, İstanbul, 2017.

İnce Abdullah, Nakşilik-Siyaset İlişkisi Bağlamında Türkiye’de Dini Gruplar ve Milli Görüş, Turkish Studies, Vol. 12, No. 10, 2017.

Kara İsmail, "Diyanet İşleri Başkanlığı", in Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Karpat Kemal H., İslamın Siyasallaşması Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması, Zeynep Berktaş (eds.), trans. Şiar Yalçın, 6th ed., Timaş Yayınları, İstanbul, 2017.

Keleş Ruşen, "Milli Görüş Hareketi", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Kemal Namık, ‘Bazı Mülahazat-ı Devlet ve Millet’, İbret, 27.09.1872.

Kemal Namık, ‘Devlet-i Aliyyeyi Bulunduğu Hal-i Hatarnaktan Halasın Esbabı’. Hürriyet, 24.08.1868.

Kemal Namık, ‘El Hakk Ya’lü’, Hürriyet, 29.06.1868.

Kemal Namık, ‘Hukuk’, İbret, 19.06.1872.

Kemal Namık, ‘Hürriyet’. Hürriyet, 31.08.1868.

Kemal Namık, ‘Usulü Meşveret Hakkında Mektuplar I’, Hürriyet, 14.09.1868.

Kemal Namık, ‘Wa Shawirhum Fi’l Amr’. Hürriyet, 20.06.1868.

Kirdiş Esen, Similar Contexts, Different Behaviour: Explaining the Non-Linear Moderation and Immoderation of Islamic Political Parties in Jordan, Morocco, Tunisia, and Turkey, Politics, Religion and Ideology, Vol. 20, No. 4, 2019.

Kirdiş Esen and Drhimeur Amina, The Rise of Populism? Comparing Incumbent pro-Islamic Parties in Turkey and Morocco, Turkish Studies, Vol. 17, No. 4, 2016.

Kurtoğlu Zerrin, "Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Siyaset", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Macit Abdulkadir, Milli Görüş ve Çağdaş İslam Düşüncesindeki Yeri, Turkish Studies, Vol. 12, No. 8, 2017.

Mardin Şerif, Din ve İdeoloji, 5th ed. , İletişim Yayınları, İstanbul, 1992.

Mardin Şerif, Turkish Islamic Exceptionalism Yesterday and Today: Continuity, Rupture and Reconstruction in Operational Codes, Turkish Studies, Vol. 6, No. 2, 2005.

Mardin Şerif, Turkiye’de Toplum ve Siyaset, Mümtaz’er Türköne and Tuncay Önder (eds.), İletişim Yayınları, İstanbul, 1990.

Mardin Şerif, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015.

Mellon James G., Islamism, Kemalism and the Future of Turkey, Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 7, No. 1, 2006.

Mert Nuray, "Türk İslamcılığına Tarihsel Bir Bakış", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed. İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Ocakli Feryaz, Notable Networks: Elite Recruitment, Organizational Cohesiveness, and Islamist Electoral Success in Turkey, Politics and Society, Vol. 43, No. 3, 2015.

Oral Özgür, "Elmalılı Hamdi Yazır", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005

Paşa Ziya, ‘Hatırai Saniye’, Hürriyet, 01.03.1869.

Paşa Ziya, ‘İdarei Cumhuriye Ile Hükümeti Şahsiyenin Farkı’, Hürriyet, 14.06.1870.

Şen Mustafa, Transformation of Turkish Islamism and the Rise of the Justice and Development Party, Turkish Studies, Vol. 11, No. 1, 2010.

Shlykov Pavel, The Secularization and Desecularization Nexus in the Turkish Context: What Is Behind?, Politics and Religion Journal, Vol. 13, No. 2, 2019.

Suavi Ali, ‘Demokrasi, Hükümeti Halk ve Müsavat’, Ulum, 1871.

Suavi Ali, ‘El Hakimü Hüvallah’, Ulum, 1869.

Suavi Ali, ‘Kudreti Siyasiyye Der Düvel-i İslamiyye’, Ulum, 1871.

Sutton P.W. and Vertigans S., The Established and Challenging Outsiders: Resurgent Islam in Secular Turkey, Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 3, No. 1, 2002.

Tekeli İlhan, "Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Modernleşme ve Batıcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 4th ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2007.

Tuğal Cihan, Pasif Devrim İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi, trans. Ferit Burak Aydar, 2nd ed., Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011.

Ülger Uğur, Siyasal İslam’ın AB’ye Bakış Açısı: Milli Görüş Hareketi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 4, No. 29, 2017.

Yaşar M. Emin, "Dergah’tan Parti’ye, Vakıf’tan Şirkete Bir Kimliğin Oluşumu ve Dönüşümü İskenderpaşa Cemaati", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed. İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Yaşar M. Emin,"Esad Coşan", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Yaşar M. Emin, M. Emin Yaşar, "Mehmed Zahid Kotku", in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce İslamcılık, Tanıl Bora and Murat Gültekingil (eds.), 2nd ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Zürcher Erik Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, (Trans. Yasemin Saner), 31st ed., İletişim Yayınları, İstanbul, 2015.

Downloads

Published

2022-12-03

How to Cite

Çelen, G., & Altay, A. A. (2022). FROM AN INTELLECTUAL MOVEMENT TO POLITICAL PARTIES: THE TRANSFORMATION OF TURKISH ISLAMIST GROUPS. Politics and Religion Journal, 14(2), 415–443. https://doi.org/10.54561/prj1402415c