THE VOICE OF THE VANISHED EMPIRE FROM A FOREIGN LAND: TURKISH-OTTOMAN MEDENIYET NEWSPAPER IN BULGARIA IN THE 1930s

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54561/prj1302237s

Keywords:

Medeniyet, Turkish-Ottoman Press, Turks in Bulgaria, Kemalism, Turkish-Bulgarian relations, Interwar Europe

Abstract

This research looks at the Medeniyet, a Turkish newspaper, launched in 1933 in Bulgaria. The goal is to show historical and political contexts of the newspaper, published in Ottoman language and opposing to Kemalists in Turkey, and discover main topics of its first ten issues. Research draws upon primary sources, never examined thoroughly before. At the end, all titles of the issues are given in modern Turkish transcription and in translation to English.

References

Acaroğlu Türker, Bulgaristan’da Türk 120 yıllık Türk gazeteciliği: 1865-1985, İstanbul, Gazeteciler Cemiyeti, 1990

Eminov Ali, Turkish and other Muslim minorities in Bulgaria, Routledge, New York, 1997.

Ertürk Haşim, Eminoğlu Rasim, İhsanoğlu Ekmeleddin, Bulgaristan’da Türk-İslam eğitimi ve kültür müesseseleri ve Medresetü’n-Nüvvab, İstanbul, İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı, 1993

Hatiboğlu İbrahim, Medeniyet, İslâm Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, Vol. 28, 2014.

Hikmet Ahmet, Maarif Nazarı muhteremi dohtur Boyadjiev hazretlerine açık arz-ı hal, Medeniyet, Issue 9, Plovdiv, 1933.

Hikmet Ahmet, Medeniyet nedir, Medeniyet, Issue 1, Plovdiv, 1933.

Karagöz Adem Ruhi, Bulgaristan Türk basını: 1879-1945, Istanbul Üniversite Matbaası, Istanbul, 1945.

Naapetyan Aykaram, Turki Bolgarii: pyataya kolonna Ankary (Turks in Bulgaria: a Fifth Column of Ankara), 21 Vek, Vol. 5, No. 1, 2007.

Okday İsmail Hakkı, Bulgaristan’da Türk basını, Basın Yayın Genel Müdürlüǧü, Ankara, 1982.

Urgandokur Melisa, Türkiye - Bulgaristan ilişkileri (1923-1933) (Master thesis), Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2004.

Downloads

Published

2022-12-03

How to Cite

Saetov, I. (2022). THE VOICE OF THE VANISHED EMPIRE FROM A FOREIGN LAND: TURKISH-OTTOMAN MEDENIYET NEWSPAPER IN BULGARIA IN THE 1930s. Politics and Religion Journal, 13(2), 237–249. https://doi.org/10.54561/prj1302237s